Constructed Worlds Wiki
Advertisement

This is the Thorway Article in the language of Dænsk

Kångyrogyt Thårvyj

Thårvyjsk: Kingreiki Thorvegi Yngylsk: Kingdom of Thorway

Thårvyjs Flæg

Thårvyjs Vabynskjåld

Flæg Vabynskjåld
Måttå: Thårvyjsk: Friheiti gjiva styrk
Dænsk: Frohyt govyr sturky
Nætoånælsæng: Sålyns E
Thårvyjs låkætoån
Håvydstæd
.
Hælmerhævyn
Åffocoylly Språg Thårvyjsk, Dænsk
Rygyrong
 - Månærk
 - Stætsmonostyr
Kånstotitoånylt Månærko
Malthe X
Niels Henningsen
Iæfhøngoghyt
 - Declared
 - Konstotitoån
fræ Dænmærk
12 åktåbyr, 1370
4. Æprol, 1850
Æryæl
 - Tåtæl

 - Vænd (%)

105.000 km²
????
%
Byfålknong
 - 2007 estimate
 - 2002 census
 - Density
.

4.5 mill
Mentfåd
Thårvyjsk Kråny
(Tkr)
Ontyrnyt TLD .th

Thårvyj yr yt lænd o skændonævoyn, plæcyryt o nårdseyn myllym Dænmærk åg Stårbrottænoyn. Thårvyj yr yt kånstotitoånylt Mårnærko myd yn pærloamyntærosk rygyrongsfårm. Thårvyj hær yt nætoånæl rygyrong åg låkæly rad o 8 rygoånyr åg 129 kåmminyr.

Hoståroy[]

Iæfhøngoghydyn[]

thårvyj yrklørydy sog iæfhøngog fræ Dænmærk o 1370. Dyn fersty kångy æf thårvyj vær Nols dyn frydylogy. Iæfhøngoghydyn blyv yrkløryt pa grind æf dy hejy skættyr o Dænmærk. Nols vær yn rog mænd, åg o 1369 kebty hæn eyn thårvyj fræ kångyn æf Dænmærk. Aryt id fårhændlydy hæn myd kångyn åm æt gery thårvyj Iæfhøngog, åg o 1370 blyv dytty byslittyt. Dyt fersty thårvyjske kångyrogy hævde kin eyn Thårvyj. Thårvyj yr kyndt får æt vøry yt frydylogt lænd, fårdo dy ældrog hær yrkløryt krog måd yt ændyt lænd, får æt åpna myry lænd. I 1375 blyv Hælmyreyn yn dyl æf Thårvyj, dæ Nols dyn Frydylogy låvydy eyn skættyfrohyd o dy fersty 100 ar.

Bidoænæ krogyn[]

O 1741 yrklørydy Bidoænæ krog måd Thårvyj. Thårvyj vær, pa dyn tod, yt størkt fårsværyt lænd. Thårvyj vændt lyt, åg Bidoænæ blyv yn dyl æf Thårvyj pa grind æf fålkyts enskyr. Thårvyjsk Bidoænsk, dyt åffocoylly språg o Thårvyj yr fæktosk yn blændong myllym Bidoænsk åg gæmmylt dansk språg. Dyt idvoklydy sog gynnym dyt 14. åg 15. arhindrydy pa grind æf dy tøtty band myllym dy tå lændy. O dy sudlogy dyly æf lændet (osør dy Sudeyrny) tælyr dy Dænsk, såm mynys æt vøry sadæn Dansk volly hævy idvoklyt sog o Thårvyj idyn Bidoænsk.

2. Vyrdynskrog[]

Ondtol Ændyn Vyrdynskrog hævde Thårvyj vøryt Nyitrælt, myn o 1940 bysætty Næzo Tusklænd lændet. Pærlæmyntyt blyv tvingyt tol æt sæmærbyjdy myd tuskyrny. Indyr krogyn buggydy tuskyrny fæbrokkyr tyl æt fæbrokkyry vabyn åg Inofårmyr tyl dy tusky såldætyr, dossy fæbrokkyr blyv åpdægyt æf brottyrny, åg lændyt blyv båmbyt flyry gængy, hvolkyt edylægde flyry hostårosky stydyr åg buyr. Bysøttylsyn slittydy 5. mæj. Yftyr krogyn, myd dyn niy trissyl fræ ISSR, åg myd dyt lørty fræ krogyn, byslittydy Thårvyj, æt stændsy nyitrælotytyn.

Advertisement